تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

ضمانت بازگشت

بازگشت 7 روزه محصول

جار بی هوازی

وجود یک کاتالیزور در جار بی هوازی باعث ترکیب اکسیژن با هیدروژنی می شود که حاصل فعالیت ژنراتور گازی تولید کننده ی Co2 و H2 است . سدیم تری کولات نیز در بی هوازی ها و میکرو بی هوازی های در حال رشد به این دلیل استفاده می شود که اکسیژن را جذب می کند .
رشد تمایزی تحت شرایط جار هوازی در برابر جار بی هوازی

رشد بی هوازی / هوازی مطلق در برابر رشد اختیاری . جار بی هوازی اکسیژن آب را توسط واکنش شیمیایی تبدیل می کند . آب به پوشش قرمز رنگ برای ایجاد گاز هیدروژن ( H2 ) و دی اکسید کربن اضافه می شود .

هیدروژن ایجاد شده با کاتالیزور پالادیوم موجود در درپوش جار ترکیب می شود تا اکسیژن موجود در آب را تبدیل کند و بنابراین حداقل از نظر تئوری محیطی بی هوازی به وجود آورد .
از یکی از اتاق ها که در آن جار بی هوازی عمل کرد

گونه های متفاوت باکتری برای تحمل کردن اکسیژن الزامات و توانایی های گوناگونی دارند . باکتری ها می توانند هوازی ، یعنی در حضور اکسیژن رشد کنند یا بی هوازی ، یعنی برای رشد نیازی به حضور اکسیژن نداشته باشند ، یا بی‌هوازی اختیاری باشند یعنی یا در حضور یا عدم حضور اکسیژن رشد کنند . بی هوازی ها می توانند به دو دسته ی تحمل کننده ی هوا و غیر تحمل کننده ی هوا تقسیم شوند ، که دسته ی دوم به دنبال در معرض اندکی اکسیژن قرار گرفتن کشته می شوند .
شمارش پلیت بی هوازی

هدف اصلی این روش کشف باسیلوس تتانوس است که در این محصولات بروز پیدا می کند . بر اساس روش توضیح داده شده در بالا برای APC عمل کنید ، از آگار MLA ، آگار بی هوازی از پیش کاهش یافته ، و 5 درصد آگار خون گوسفندی که فیبرین آن حذف شده است برای پوشاندن سطح پلیت استفاده کنید . پلیت های آگار خون را در جو 5 تا 10 درصدی دی اکسید کربن در انکوباتور و پلیت های آگار بی هوازی را در جار بی هوازی قرار دهید . مدت زمان انکوباسیون قبل از شمارش 48 ساعت باشد . اگر بعد از 48 ساعت کلونی ظاهر نشد ، دوباره به مدت 2 روز پلیت را در انکوباتور قرار دهید . پیش از تلقیح پلیت های آگار بی هوازی را در جو بی هوازی در طول شب ( 12 تا 16 ساعت ) قرار دهید . پلیت های آگار بی هوازی را در جو بی هوازی ( جار بی هوازی ، انکوباتور یا گلاو باکس ) به مدت دو روز در دمای 35 ± 2 درجه ی سانتی گراد و از طرف دیگر پلیت های MLA هوازی را به مدت 2 روز در یک محیط شاهد هوازی در دمای 2 درجه ی سانتی گراد در انکوباتور قرار دهید . بی هوازی های مطلق تنها در جار های بی هوازی رشد خواهند کرد . پیشنهاد می شود که مقدار اندکی از اینوکولوم برای به حداقل رسانی گسترش رشد به علت رطوبت استفاده شود و پلیت های تلقیح شده در یک جو بی هوازی چند دقیقه بعد از تلقیح باید قرار گیرند تا در معرض گذاری با اکسیژن به حداقل برسد . ارگانیسم مشکوک بی هوازی بایستی به صورت هوازی ( تحت دی اکسید کربن ) و بی هوازی برای بار دوم کشت داده شود تا روابط واقعی خود با اکسیژن را شکل دهد . بعد از قرار دادن محیط کشت آب گوشت پخته شده در دمای 35 درجه ی سانتی گراد به مدت دو روز به دنبال شکل گیری هاگ هایی باشید که در مناطق انتهایی شکل گرفته اند . از یک رنگ تمایزی به منظور کشف هاگ هایی استفاده کنید که وجود آن ها حتمی است . روش های دیگر ممکن است مصنوعات غیر هاگی را کشف کنند که می توانند تلاش های لازم به منظور شناسایی هاگ ها را هدر دهند .

توضیحات مختصر

وجود یک کاتالیزور در جار بی هوازی باعث ترکیب اکسیژن با هیدروژنی می شود که حاصل فعالیت ژنراتور گازی تولید کننده ی Co2 و H2 است . سدیم تری کولات نیز در بی هوازی ها و میکرو بی هوازی های در حال رشد به این دلیل استفاده می شود که اکسیژن را جذب می کند .
رشد تمایزی تحت شرایط جار هوازی در برابر جار بی هوازی

رشد بی هوازی / هوازی مطلق در برابر رشد اختیاری . جار بی هوازی اکسیژن آب را توسط واکنش شیمیایی تبدیل می کند . آب به پوشش قرمز رنگ برای ایجاد گاز هیدروژن ( H2 ) و دی اکسید کربن اضافه می شود .

هیدروژن ایجاد شده با کاتالیزور پالادیوم موجود در درپوش جار ترکیب می شود تا اکسیژن موجود در آب را تبدیل کند و بنابراین حداقل از نظر تئوری محیطی بی هوازی به وجود آورد .
از یکی از اتاق ها که در آن جار بی هوازی عمل کرد

گونه های متفاوت باکتری برای تحمل کردن اکسیژن الزامات و توانایی های گوناگونی دارند . باکتری ها می توانند هوازی ، یعنی در حضور اکسیژن رشد کنند یا بی هوازی ، یعنی برای رشد نیازی به حضور اکسیژن نداشته باشند ، یا بی‌هوازی اختیاری باشند یعنی یا در حضور یا عدم حضور اکسیژن رشد کنند . بی هوازی ها می توانند به دو دسته ی تحمل کننده ی هوا و غیر تحمل کننده ی هوا تقسیم شوند ، که دسته ی دوم به دنبال در معرض اندکی اکسیژن قرار گرفتن کشته می شوند .
شمارش پلیت بی هوازی

هدف اصلی این روش کشف باسیلوس تتانوس است که در این محصولات بروز پیدا می کند . بر اساس روش توضیح داده شده در بالا برای APC عمل کنید ، از آگار MLA ، آگار بی هوازی از پیش کاهش یافته ، و 5 درصد آگار خون گوسفندی که فیبرین آن حذف شده است برای پوشاندن سطح پلیت استفاده کنید . پلیت های آگار خون را در جو 5 تا 10 درصدی دی اکسید کربن در انکوباتور و پلیت های آگار بی هوازی را در جار بی هوازی قرار دهید . مدت زمان انکوباسیون قبل از شمارش 48 ساعت باشد . اگر بعد از 48 ساعت کلونی ظاهر نشد ، دوباره به مدت 2 روز پلیت را در انکوباتور قرار دهید . پیش از تلقیح پلیت های آگار بی هوازی را در جو بی هوازی در طول شب ( 12 تا 16 ساعت ) قرار دهید . پلیت های آگار بی هوازی را در جو بی هوازی ( جار بی هوازی ، انکوباتور یا گلاو باکس ) به مدت دو روز در دمای 35 ± 2 درجه ی سانتی گراد و از طرف دیگر پلیت های MLA هوازی را به مدت 2 روز در یک محیط شاهد هوازی در دمای 2 درجه ی سانتی گراد در انکوباتور قرار دهید . بی هوازی های مطلق تنها در جار های بی هوازی رشد خواهند کرد . پیشنهاد می شود که مقدار اندکی از اینوکولوم برای به حداقل رسانی گسترش رشد به علت رطوبت استفاده شود و پلیت های تلقیح شده در یک جو بی هوازی چند دقیقه بعد از تلقیح باید قرار گیرند تا در معرض گذاری با اکسیژن به حداقل برسد . ارگانیسم مشکوک بی هوازی بایستی به صورت هوازی ( تحت دی اکسید کربن ) و بی هوازی برای بار دوم کشت داده شود تا روابط واقعی خود با اکسیژن را شکل دهد . بعد از قرار دادن محیط کشت آب گوشت پخته شده در دمای 35 درجه ی سانتی گراد به مدت دو روز به دنبال شکل گیری هاگ هایی باشید که در مناطق انتهایی شکل گرفته اند . از یک رنگ تمایزی به منظور کشف هاگ هایی استفاده کنید که وجود آن ها حتمی است . روش های دیگر ممکن است مصنوعات غیر هاگی را کشف کنند که می توانند تلاش های لازم به منظور شناسایی هاگ ها را هدر دهند .

توضيحات بيشتر

Candelabrum وسیله ای استوانه ای شکل و یزرگ ، حاوی درب مخصوص که جهت کشت میکروبهای بیهوازی در شرایط خلاء از آن استفاده می شود.

    اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جار بی هوازی”

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *